Sprawy dyscyplinarne

Istnieje wiele grup zawodowych, które mają określone zasady związane z wykonywaniem i godnością zawodu, za których naruszenie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Do zawodów tych zalicza się: członków korpusu służby cywilnej, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, nauczycieli, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.

Postępowanie dyscyplinarne może mieć bardzo poważne konsekwencje, polegające na zwolnieniu z pracy, wydaleniu ze służby, a nawet pozbawieniu możliwości wykonywania zawodu. Również łagodniejsze kary, od kar finansowych, obniżenia wynagrodzenia, pozbawienie możliwości awansu począwszy, przez degradację i ograniczenia związane z wykonywaniem zawodu lub pełnienia funkcji, po czasowe zawieszenie lub czasowe pozbawienie możliwości wykonywania zawodu, są dokuczliwe i drastycznie ingerują w źródło dochodu oraz zabezpieczenie materialne bytu osoby wykonującej taką pracę i jej bliskich. Ograniczenia dotykające wykonywania zawodu lub pełnienia służby, w szczególności w formie zawieszenia, mogą być stosowane już w toku postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenie zwykle pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia na czas zawieszenia. Ponadto długotrwałe zawieszenie może być samodzielną przesłanką do wydalenia ze służby.

Odpowiedzialność dyscyplinarna, a nawet postępowania dyscyplinarne, dotykają bardzo żywotnych sfer życia człowieka. Brak znajomości regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, częste odesłania do różnych procedur, w szczególności do postępowania karnego, istotnie ogranicza faktycznie realizowaną obronę, w relacji do tego, co jest możliwe według tych regulacji. Stres związany z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, potęgowany zagrożeniem, obawą o przyszłość, jeszcze bardziej ograniczają efektywność obrony. Profesjonalne podejście do własnej pracy przemawia za skorzystaniem z porad prawnych profesjonalistów z Konsorcjum Adwokatów, aby należycie chronić o swój interes. Adwokaci tworzący Konsorcjum w swojej praktyce zajmują się obroną w postępowaniach dyscyplinarnych różnych grup zawodowych. Znajomość przepisów oraz doświadczenie zawodowe Adwokatów z Konsorcjum pozwalają na efektywne wykorzystanie dostępnych środków obrony.

Potrzebujesz pomocy prawnej?