Zespół

Efekt synergii

Konsorcjum Adwokatów powstało na skutek połączenie trzech odrębnych kancelarii. Adwokaci tworzący Konsorcjum postanowili wykorzystać efekt synergii, aby zwiększyć zasięg i efektywność swojej działalność. Dzięki scentralizowaniu wiedzy i możliwości Konsorcjum Adwokatów jest w stanie klientom dostarczać dokładnie, to czego potrzebują.

Dawid Krzyżanowski

Adwokat

Twórczy analityk, który szybko identyfikuje istotę problemu i wskazuje dostępne rozwiązania. Reprezentuje klientów w szczególnie skomplikowanych sprawach, wymagających nieszablonowego podejścia.

Przez przedsiębiorców ceniony za praktyczne podejście do przedstawianych problemów. Dzięki obsłudze podmiotów z różnych branż, posiada wiedzę o praktycznych aspektach prowadzenia działalności. Wskutek tego w krótkim czasie opracowuje rozwiązania dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorcy, które nie utrudniają prowadzenia działalności.

Udziela pomocy prawnej w sposób przystępny i konsekwentny.

W roku 2011 z najlepszym wynikiem zdał egzamin zawodowy, za co otrzymał gratulacje od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2013 – 2016 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Od 2018 roku prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa gospodarczego oraz tworzenia umów. Autor kilku publikacji prawniczych.

 

    

Piotr Buczkowski

Adwokat

Operatywny realista, który rzeczowo oceniając sytuację, kreatywnie dobiera środki prawne chroniące interes klienta. Niezłomnie realizując przyjętą strategię, biegle wychwytuje nowe możliwości.

Do problemów zgłaszanych przez klientów podchodzi pragmatycznie. W toku analizy zagadnienia kładzie nacisk na uzyskanie rezultatu optymalnego i kompleksowego. Dba o to, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywisty pożytek klientom. Przedstawia konkretne rozwiązania i ich konsekwencje. Przedsiębiorcom zapewnia ochronę prawną, która daje przewagę na rynku.

Zapewnia zindywidualizowaną i praktyczną pomoc prawną.

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z jedną z najwyższych lokat, w tym z oceną celującą z prawa cywilnego, zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata. Prelegent w szeregu konferencji związanych z tematyką budowlaną.

  

Oktawia Rasztubowicz

Asystent adwokata

Z Konsorcjum związana od 2019 roku. Prelegentka ogólnopolskich konferencji prawniczych. Od 2017 roku posiada uprawnienia mediatora. Skrupulatna i energiczna. Wiedza i doświadczenie połączone z asertywnością i empatią. Sprawnie identyfikuje dane istotne dla spraw prowadzonych przez Konsorcjum.

Damian Kuchajewicz

Aplikant adwokacki

Współpracuje z Konsorcjum od 2019 roku. występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych i obrońca w procesach karnych. Przed zaangażowaniem w Konsorcjum Adwokatów z powodzeniem prowadził przedsiębiorstwo. Zgromadzone doświadczenie procentuje sumiennością i rzeczowością udzielanej pomocy prawnej.

Dawid Krzyżanowski

Adwokat

Twórczy analityk, który szybko identyfikuje istotę problemu i wskazuje dostępne rozwiązania. Reprezentuje klientów w szczególnie skomplikowanych sprawach, wymagających nieszablonowego podejścia.

Przez przedsiębiorców ceniony za praktyczne podejście do przedstawianych problemów. Dzięki obsłudze podmiotów z różnych branż, posiada wiedzę o praktycznych aspektach prowadzenia działalności. Wskutek tego w krótkim czasie opracowuje rozwiązania dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorcy, które nie utrudniają prowadzenia działalności.

Udziela pomocy prawnej w sposób przystępny i konsekwentny.

W roku 2011 z najlepszym wynikiem zdał egzamin zawodowy, za co otrzymał gratulacje od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2013 – 2016 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Od 2018 roku prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa gospodarczego oraz tworzenia umów. Autor kilku publikacji prawniczych.

 

    

Piotr Buczkowski

Adwokat

Operatywny realista, który rzeczowo oceniając sytuację, kreatywnie dobiera środki prawne chroniące interes klienta. Niezłomnie realizując przyjętą strategię, biegle wychwytuje nowe możliwości.

Do problemów zgłaszanych przez klientów podchodzi pragmatycznie. W toku analizy zagadnienia kładzie nacisk na uzyskanie rezultatu optymalnego i kompleksowego. Dba o to, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywisty pożytek klientom. Przedstawia konkretne rozwiązania i ich konsekwencje. Przedsiębiorcom zapewnia ochronę prawną, która daje przewagę na rynku.

Zapewnia zindywidualizowaną i praktyczną pomoc prawną.

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z jedną z najwyższych lokat, w tym z oceną celującą z prawa cywilnego, zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata. Prelegent w szeregu konferencji związanych z tematyką budowlaną.

  

Oktawia Rasztubowicz

Asystent adwokata

Z Konsorcjum związana od 2019 roku. Prelegentka ogólnopolskich konferencji prawniczych. Od 2017 roku posiada uprawnienia mediatora. Skrupulatna i energiczna. Wiedza i doświadczenie połączone z asertywnością i empatią. Sprawnie identyfikuje dane istotne dla spraw prowadzonych przez Konsorcjum.

Damian Kuchajewicz

Aplikant adwokacki

Współpracuje z Konsorcjum od 2019 roku. występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych i obrońca w procesach karnych. Przed zaangażowaniem w Konsorcjum Adwokatów z powodzeniem prowadził przedsiębiorstwo. Zgromadzone doświadczenie procentuje sumiennością i rzeczowością udzielanej pomocy prawnej.