Zespół

Efekt synergii

Konsorcjum Adwokatów powstało na skutek połączenie trzech odrębnych kancelarii. Adwokaci tworzący Konsorcjum postanowili wykorzystać efekt synergii, aby zwiększyć zasięg i efektywność swojej działalność. Dzięki scentralizowaniu wiedzy i możliwości Konsorcjum Adwokatów jest w stanie klientom dostarczać dokładnie, to czego potrzebują.

Piotr Buczkowski

Adwokat

Operatywny realista, który rzeczowo oceniając sytuację, kreatywnie dobiera środki prawne chroniące interes klienta. Niezłomnie realizując przyjętą strategię, biegle wychwytuje nowe możliwości.

Do problemów zgłaszanych przez klientów podchodzi pragmatycznie. W toku analizy zagadnienia kładzie nacisk na uzyskanie rezultatu optymalnego i kompleksowego. Dba o to, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywisty pożytek klientom. Przedstawia konkretne rozwiązania i ich konsekwencje. Przedsiębiorcom zapewnia ochronę prawną, która daje przewagę na rynku.

Zapewnia zindywidualizowaną i praktyczną pomoc prawną.

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z jedną z najwyższych lokat, w tym z oceną celującą z prawa cywilnego, zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata. Prelegent w szeregu konferencji związanych z tematyką budowlaną.

  

Oktawia Rasztubowicz

Aplikant adwokacki

Z Konsorcjum związana od 2019 roku. Prelegentka ogólnopolskich konferencji prawniczych. Od 2017 roku posiada uprawnienia mediatora. Skrupulatna i energiczna. Wiedza i doświadczenie połączone z asertywnością i empatią. Sprawnie identyfikuje dane istotne dla spraw prowadzonych przez Konsorcjum.

Damian Kuchajewicz

Aplikant adwokacki

Współpracuje z Konsorcjum od 2019 roku. występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych i obrońca w procesach karnych. Przed zaangażowaniem w Konsorcjum Adwokatów z powodzeniem prowadził przedsiębiorstwo. Zgromadzone doświadczenie procentuje sumiennością i rzeczowością udzielanej pomocy prawnej.

Piotr Buczkowski

Adwokat

Operatywny realista, który rzeczowo oceniając sytuację, kreatywnie dobiera środki prawne chroniące interes klienta. Niezłomnie realizując przyjętą strategię, biegle wychwytuje nowe możliwości.

Do problemów zgłaszanych przez klientów podchodzi pragmatycznie. W toku analizy zagadnienia kładzie nacisk na uzyskanie rezultatu optymalnego i kompleksowego. Dba o to, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywisty pożytek klientom. Przedstawia konkretne rozwiązania i ich konsekwencje. Przedsiębiorcom zapewnia ochronę prawną, która daje przewagę na rynku.

Zapewnia zindywidualizowaną i praktyczną pomoc prawną.

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z jedną z najwyższych lokat, w tym z oceną celującą z prawa cywilnego, zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata. Prelegent w szeregu konferencji związanych z tematyką budowlaną.

  

Oktawia Rasztubowicz

Asystent adwokata

Z Konsorcjum związana od 2019 roku. Prelegentka ogólnopolskich konferencji prawniczych. Od 2017 roku posiada uprawnienia mediatora. Skrupulatna i energiczna. Wiedza i doświadczenie połączone z asertywnością i empatią. Sprawnie identyfikuje dane istotne dla spraw prowadzonych przez Konsorcjum.

Damian Kuchajewicz

Aplikant adwokacki

Współpracuje z Konsorcjum od 2019 roku. występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych i obrońca w procesach karnych. Przed zaangażowaniem w Konsorcjum Adwokatów z powodzeniem prowadził przedsiębiorstwo. Zgromadzone doświadczenie procentuje sumiennością i rzeczowością udzielanej pomocy prawnej.