Zespół

Efekt synergii

Konsorcjum Adwokatów powstało na skutek połączenie trzech odrębnych kancelarii. Adwokaci tworzący Konsorcjum postanowili wykorzystać efekt synergii, aby zwiększyć zasięg i efektywność swojej działalność. Dzięki scentralizowaniu wiedzy i możliwości Konsorcjum Adwokatów jest w stanie klientom dostarczać dokładnie, to czego potrzebują.

Dawid Krzyżanowski

Adwokat

Twórczy analityk, który szybko identyfikuje istotę problemu i wskazuje dostępne rozwiązania. Reprezentuje klientów w szczególnie skomplikowanych sprawach, wymagających nieszablonowego podejścia.

Przez przedsiębiorców ceniony za praktyczne podejście do przedstawianych problemów. Dzięki obsłudze podmiotów z różnych branż, posiada wiedzę o praktycznych aspektach prowadzenia działalności. Wskutek tego w krótkim czasie opracowuje rozwiązania dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorcy, które nie utrudniają prowadzenia działalności.

Udziela pomocy prawnej w sposób przystępny i konsekwentny.

W roku 2011 z najlepszym wynikiem zdał egzamin zawodowy, za co otrzymał gratulacje od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2013 – 2016 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Od 2018 roku prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa gospodarczego oraz tworzenia umów. Autor kilku publikacji prawniczych.

 

    

Aleksander Domek

Adwokat

Energiczny pragmatyk, który przygotowuje  taktykę procesową konfrontując oczekiwania klienta z realiami sprawy. Proponuje najbezpieczniejsze sposoby zakończenia sporu w danej sprawie.

Zdeterminowany w poszukiwaniu potrzebnych w danej sytuacji argumentów, przesłanek lub dowodów. Wyważony w wystąpieniach przed sądem oraz innymi organami. Skrupulatny w opracowywaniu dokumentów, zarówno procesowych, jak i pozasądowych. Cierpliwy negocjator. Nie ustępuje w dążeniu do porozumienia nawet w sytuacji oporu przeciwnika.

Świadczy pomoc prawną, mając na uwadze bezpieczeństwo prawne klienta.

W 2007 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2007 – 2011 odbył pełną aplikację adwokacką, a jego patronami byli wybitni adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wyróżnia się zdolnościami retorycznymi, za co był nagradzany.

    

Piotr Buczkowski

Adwokat

Operatywny realista, który rzeczowo oceniając sytuację, kreatywnie dobiera środki prawne chroniące interes klienta. Niezłomnie realizując przyjętą strategię, biegle wychwytuje nowe możliwości.

Do problemów zgłaszanych przez klientów podchodzi pragmatycznie. W toku analizy zagadnienia kładzie nacisk na uzyskanie rezultatu optymalnego i kompleksowego. Dba o to, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywisty pożytek klientom. Przedstawia konkretne rozwiązania i ich konsekwencje. Przedsiębiorcom zapewnia ochronę prawną, która daje przewagę na rynku.

Zapewnia zindywidualizowaną i praktyczną pomoc prawną.

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z jedną z najwyższych lokat, w tym z oceną celującą z prawa cywilnego, zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata. Prelegent w szeregu konferencji związanych z tematyką budowlaną.

  

Rafał Przybyszewski

Aplikant adwokacki

Współpracuje z Konsorcjum od 2017 roku. Z uwagi na zgromadzone doświadczenie z powodzeniem występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych i obrońca w procesach karnych. Pierwsze doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobył jeszcze przed związaniem się z Konsorcjum, w warszawskiej kancelarii prawniczej.

Adrianna Kuniszyk

Aplikant adwokacki

Z Konsorcjum związana od 2018 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w poznańskiej kancelarii prawniczej. Niezależnie od studiów prawniczych ukończyła studia z dziedziny socjologii. Dzięki temu sprawnie gromadzi i przetwarza dane istotne dla spraw prowadzonych przez Konsorcjum.

Oktawia Rasztubowicz

Asystent adwokata

Już w toku studiów działała w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Od 2017 roku posiada uprawnienia mediatora. Występowała w charakterze prelegenta na ogólnopolskich konferencjach naukowych.   Przygotowuje projekty pism procesowych oraz pozasądowych, a także koordynuje czynności Zespołu Konsorcjum.

Damian Kuchajewicz

Asystent adwokata

Przed zaangażowaniem w Konsorcjum Adwokatów z powodzeniem prowadził przedsiębiorstwo. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystuje merytorycznie, jak i w organizacyjnych aspektach obsługi prawnej. Łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych sprzyja efektywności świadczonej pomocy prawnej.

Dawid Krzyżanowski

Adwokat

Twórczy analityk, który szybko identyfikuje istotę problemu i wskazuje dostępne rozwiązania. Reprezentuje klientów w szczególnie skomplikowanych sprawach, wymagających nieszablonowego podejścia.

Przez przedsiębiorców ceniony za praktyczne podejście do przedstawianych problemów. Dzięki obsłudze podmiotów z różnych branż, posiada wiedzę o praktycznych aspektach prowadzenia działalności. Wskutek tego w krótkim czasie opracowuje rozwiązania dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorcy, które nie utrudniają prowadzenia działalności.

Udziela pomocy prawnej w sposób przystępny i konsekwentny.

W roku 2011 z najlepszym wynikiem zdał egzamin zawodowy, za co otrzymał gratulacje od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2013 – 2016 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Od 2018 roku prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa gospodarczego oraz tworzenia umów. Autor kilku publikacji prawniczych.

 

    

Aleksander Domek

Adwokat

Energiczny pragmatyk, który przygotowuje  taktykę procesową konfrontując oczekiwania klienta z realiami sprawy. Proponuje najbezpieczniejsze sposoby zakończenia sporu w danej sprawie.

Zdeterminowany w poszukiwaniu potrzebnych w danej sytuacji argumentów, przesłanek lub dowodów. Wyważony w wystąpieniach przed sądem oraz innymi organami. Skrupulatny w opracowywaniu dokumentów, zarówno procesowych, jak i pozasądowych. Cierpliwy negocjator. Nie ustępuje w dążeniu do porozumienia nawet w sytuacji oporu przeciwnika.

Świadczy pomoc prawną, mając na uwadze bezpieczeństwo prawne klienta.

W 2007 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2007 – 2011 odbył pełną aplikację adwokacką, a jego patronami byli wybitni adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wyróżnia się zdolnościami retorycznymi, za co był nagradzany.

    

Piotr Buczkowski

Adwokat

Operatywny realista, który rzeczowo oceniając sytuację, kreatywnie dobiera środki prawne chroniące interes klienta. Niezłomnie realizując przyjętą strategię, biegle wychwytuje nowe możliwości.

Do problemów zgłaszanych przez klientów podchodzi pragmatycznie. W toku analizy zagadnienia kładzie nacisk na uzyskanie rezultatu optymalnego i kompleksowego. Dba o to, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywisty pożytek klientom. Przedstawia konkretne rozwiązania i ich konsekwencje. Przedsiębiorcom zapewnia ochronę prawną, która daje przewagę na rynku.

Zapewnia zindywidualizowaną i praktyczną pomoc prawną.

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z jedną z najwyższych lokat, w tym z oceną celującą z prawa cywilnego, zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata. Prelegent w szeregu konferencji związanych z tematyką budowlaną.

  

Rafał Przybyszewski

Aplikant adwokacki

Współpracuje z Konsorcjum od 2017 roku. Z uwagi na zgromadzone doświadczenie z powodzeniem występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych i obrońca w procesach karnych. Pierwsze doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobył jeszcze przed związaniem się z Konsorcjum, w warszawskiej kancelarii prawniczej.

Adrianna Kuniszyk

Aplikant adwokacki

Z Konsorcjum związana od 2018 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w poznańskiej kancelarii prawniczej. Niezależnie od studiów prawniczych ukończyła studia z dziedziny socjologii. Dzięki temu sprawnie gromadzi i przetwarza dane istotne dla spraw prowadzonych przez Konsorcjum.

Oktawia Rasztubowicz

Asystent adwokata

Już w toku studiów działała w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Od 2017 roku posiada uprawnienia mediatora. Występowała w charakterze prelegenta na ogólnopolskich konferencjach naukowych.   Przygotowuje projekty pism procesowych oraz pozasądowych, a także koordynuje czynności Zespołu Konsorcjum.

Damian Kuchajewicz

Asystent adwokata

Przed zaangażowaniem w Konsorcjum Adwokatów z powodzeniem prowadził przedsiębiorstwo. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystuje merytorycznie, jak i w organizacyjnych aspektach obsługi prawnej. Łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych sprzyja efektywności świadczonej pomocy prawnej.