RODO

W erze cyfrowej najcenniejszą wartość stanowią informacje.  Najwyższą wartość mają dane osobowe, ponieważ one dają największe możliwości ich zagospodarowania, ale również ich nadużycia. Efektem tego jest wprowadzenie środków ochrony przed takim nielegalnym wykorzystaniem danych osobowych, w szczególności w postaci Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w skrócie RODO.

Tak jak w przypadku znacznej części regulacji, tak w przypadku RODO, środki mające na celu ochronę pociągają za sobą szereg obowiązków dla przedsiębiorców oraz instytucji, niezależnie od formy prawnej i przedmiotu prowadzonej działalności. Adwokaci Konsorcjum udzielają profesjonalnej pomocy w podołaniu obowiązkom wynikającym z rozporządzenia. Udzielają porad prawnych, opracowują opinie prawne, pomagają we wdrożeniu procedur, w tym środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych, związanych z ochroną danych osobowych dostosowanych do zindywidualizowanej sytuacji danego klienta. Konsorcjum Adwokatów opracowuje projekty klauzul informacyjnych, projekty rejestrów czynności przetwarzania danych, a także projekty polityki przetwarzania danych uwzględniające potrzeby oraz warunki funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorców. Pomoc prawna Konsorcjum Adwokatów obejmuje również czynności związane z korzystaniem ze środków przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, w tym z żądaniem usunięcia danych. Profesjonalne podejście do problematyki ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie lub instytucji ma kluczowe znaczenie dla kwestii ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie wymogów dotyczących tej specyficznej materii.

Potrzebujesz pomocy prawnej?