Szkolenia

Adwokaci Konsorcjum w ramach praktyki zawodowej prowadzą również szkolenia. Przygotowywane są one według indywidualnych potrzeb klientów. Szkolenia dotychczas prowadzone przez Adwokatów dotyczą zagadnień redagowania umów, zobowiązań wekslowych, aspektów prawnych rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, aspektów prawnych rekrutacji, przekształcania działalności gospodarczej i spółek, mediacji, jako alternatywnej wobec procesu sądowego formy rozstrzygania sporów.

W zależności od wyboru klienta usługi szkoleniowe obejmują samo przeprowadzenie szkolenia albo przeprowadzenie szkolenia łącznie z zapewnieniem warunków organizacyjnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?