Porady prawne Inowrocław i Bydgoszcz

Dbałość o swoje bezpieczeństwo nakazuje, aby przed podjęciem decyzji mogącej rodzić konsekwencje prawne upewnić się, co do następstwa, jakie dana czynność może zrodzić.

Zawarcie umowy, trudności z wypełnieniem przyjętych na siebie zobowiązań, nielojalność drugiej strony umowy, niespełnienie świadczenia przez drugą stronę. Nabycie lub sprzedaż nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności. Dziedziczenie, sporządzenie testamentu, żądanie zachowku, dział spadku. Rozwód, alimenty, kontakty, władza rodzicielska. Zwolnienie z pracy, zwolnienie dyscyplinarne, umowa o zakazie konkurencji. To tylko najczęściej występuje pytania Klientów, którzy zgłaszają się po poradę do Adwokatów tworzących Konsorcjum. Adwokaci podczas spokojnej rozmowy w Kancelarii gromadzą informacje mające znaczenie dla prawnej oceny problemu Klienta. Na tej podstawie Adwokaci dokonują analizy stanu faktycznego oraz kwalifikacji prawnej, po czym, w zależności od problemu, z którym zgłasza się Klient, przedstawiają potencjalne konsekwencje, możliwe rozwiązanie lub warianty wyjścia z ewentualnych problemów dotykających Klienta.

Złożoność przepisów, syntetyczny język ustaw, kazuistyka przepisów, wyjątki od wyjątków. Wszystko to sprawia, że tylko zwrócenie się po pomoc do profesjonalistów z Konsorcjum Adwokatów pozwala uniknąć konsekwencji błędnych wyobrażeń o przepisach prawa, opartych na zasłyszanych lub przeczytanych informacjach, które nie uwzględniają szczegółów dotyczących indywidualnej sprawy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?